کنگره انرژی پروژه لرستان استفاده فرمانداران

کنگره: انرژی پروژه لرستان استفاده فرمانداران لرستان صرفه جویی انرژی ادارات دولتی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ضرر 700 میلیون دلاری صنایع آمریکا در پی خورشیدگرفتگی

با وقوع خورشیدگرفتگی کامل در آمریکا بسیاری از کارگران صنایع به مشاهده این پدیده خواهند پرداخت و این اتفاق در مجموع ضرری در حدود 700 میلیون دلار در پی خواهد داشت

ضرر 700 میلیون دلاری صنایع آمریکا در پی خورشیدگرفتگی

ضرر 700 میلیون دلاری صنایع آمریکا در پی خورشیدگرفتگی

عبارات مهم : میلیون

با وقوع خورشیدگرفتگی کامل در آمریکا بسیاری از کارگران صنایع به مشاهده این پدیده خواهند پرداخت و این اتفاق در مجموع ضرری در حدود 700 میلیون دلار در پی خواهد داشت.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، بر اساس آماری که موسسه آماری “بورئو”(Bureau) در آمریکا ضمن نظرسنجی از کارکنان چندین کارخانه بزرگ و انجام محاسبات آماری به این نتیجه رسیدند که صنایع آمریکا مجوعا 694 میلیون دلار به خاطر به خاطر کار نکردن کارگران و متخصصان در طول وقت خورشیدگرفتگی 21 اوت، متضرر خواهند شد.

ضرر 700 میلیون دلاری صنایع آمریکا در پی خورشیدگرفتگی

علاوه بر نظرسنجی، محققان موسسه بورئو از آمارهای گزارش کار در کارخانجات متفاوت و محاسبه میزان کارکرد بافایده کارگران در طول روز جهت کارگران بالای 16 سال استفاده کردند و میزان عدم کارکرد آنها را در صورتی که 20 دقیقه به تماشای خورشیدگرفتگی بپردازند محاسبه نمود.

تخمین زده می شود که در طول این خورشیدگرفتگی 87 میلیون کارگر دست از کار خواهند کشید ولی ضرر این عدم کارکرد آنچنان چشمگیر نیست.

با وقوع خورشیدگرفتگی کامل در آمریکا بسیاری از کارگران صنایع به مشاهده این پدیده خواهند پرداخت و این اتفاق در مجموع ضرری در حدود 700 میلیون دلار در پی خواهد داشت

نکته قابل توجه این است که بسیاری از کارکنان صنایع در طول وقت وقوع خورشیدگرفتگی در وقت صرف ناهار هستند و به همین علت میزان خسارت برآورد شده است حداقل رقم ممکن شده است است.

روز دوشنبه، ۲۱ اوت، خورشیدگرفتگی کامل از نواری جغرافیایی از شمال غرب تا جنوب شرق آمریکا قابل مشاهده خواهد بود. سایر بخش های آمریکا شاهد گرفتگی نسبی خورشید به وسیله ماه خواهند بود.

کسوف یا خورشیدگرفتگی هنگامی که اتفاق می افتد که ماه از نگاه ناظر زمینی درست روبروی خورشید قرار می گیرد و صفحه آن را می پوشاند. تصادف مهم دیگری که این پدیده را ممکن می کند این است که قطر زاویه ای خورشید و ماه برابر هست. این تصادف اجازه می دهد که شاهد پدیده فوق العاده خورشیدگرفتگی کامل باشیم.

ضرر 700 میلیون دلاری صنایع آمریکا در پی خورشیدگرفتگی

در لحظه خورشیدگرفتگی کامل آسمان و زمین تاریک است و حتی بعضی ستاره ها قابل مشاهده خواهند بود.

واژه های کلیدی: میلیون | آمریکا | خورشید | کارگران | 700 میلیون | خورشیدگرفتگی | اخبار علمی و آموزشی

ضرر 700 میلیون دلاری صنایع آمریکا در پی خورشیدگرفتگی

ضرر 700 میلیون دلاری صنایع آمریکا در پی خورشیدگرفتگی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog