کنگره انرژی پروژه لرستان استفاده فرمانداران

کنگره: انرژی پروژه لرستان استفاده فرمانداران لرستان صرفه جویی انرژی ادارات دولتی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی کشورهای اسلامی، فریب ژست‌های توخالی صهیونیست‌ها را نخورند / ظریف

محمدجواد ظریف، در خصوص اوضاع قدس و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در این منطقه اظهار کرد: ما نبایستی به صهیونیست‌ها اجازه دهیم تا جهت ما دستور کار تعیین کنند یا پرسشه

کشورهای اسلامی، فریب ژست‌های توخالی صهیونیست‌ها را نخورند / ظریف

ظریف: کشورهای اسلامی، فریب ژست های توخالی صهیونیست ها را نخورند

عبارات مهم : اسلامی

محمدجواد ظریف، در خصوص اوضاع قدس و جنایت های رژیم صهیونیستی در این منطقه اظهار کرد: ما نبایستی به صهیونیست ها اجازه دهیم تا جهت ما دستور کار تعیین کنند یا پرسشها جدیدی خلق کنند و در نتیجه آن، از جنایاتی که علیه همه ما مرتکب شده است اند، مصونیت یابند.

به گزارش ایسنا ، متن کامل صحبت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در نشست فوق العاده کمیته اجرایی شرکت همکاری اسلامی به شرح زیر است:

کشورهای اسلامی، فریب ژست‌های توخالی صهیونیست‌ها را نخورند / ظریف

بسم الله الرحمن الرحیم

در شروع مایلم از دولت و مردم ترکیه به خاطر میزبانی این نشست مهم که به منظور بررسی اوضاع وخیم قدس شریف برگزار شده، قدردانی کنم .

ما آخرین رشته از تجاوزهای صهیونیستی که در بی اعتنایی کامل به حقوق بین الملل و با نشانه عوض کردن اوضاع تاریخی حرم شریف، عوض کردن ترکیب جمعیتی و کنترل بر اماکن مقدسه اسلامی در قلب قدس اشغالی صورت گرفت را قویا محکوم می کنیم. ما به مردم فلسطین افتخار می کنیم که با مقاومت قهرمانانه خود به این اقدام تجاوزکارانه آخر دادند.

محمدجواد ظریف، در خصوص اوضاع قدس و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در این منطقه اظهار کرد: ما نبایستی به صهیونیست‌ها اجازه دهیم تا جهت ما دستور کار تعیین کنند یا پرسشه

قدس شریف در نتیجه محاصره طولانی این شهر، ایست های بازرسی، نیروهای اشغالگر، شهرک سازی های غیرقانونی، کارها مسلحانه و خشن شهرک نشینان، تحقیر، تبعیض و سرکوب ساکنین فلسطین، خفه شده است هست. از سوی دیگر، ما نباید اوضاع دو میلیون فلسطینی ساکن غزه که تحت محاصره غیرقانونی، مجازات های دسته جمعی قرار گرفته و از نیازهای اولیه و حتی حیاتی ارزش در زمینه دارو، آب سالم و انرژی محروم شده است اند را نیز فراموش کنیم. این کابوس انسانی نیازمند اقدام عاجل از طریق آخر دادن فوری به محاصره هست.

آقای رئیس؛

رژیم اسرائیل هم چنان به تمامی درخواست های جهانی جهت توقف و عوض کردن در سیاست ها و کارها نژادپرستانه اش علیه مردم فلسطین بی اعتنایی می کند. ما امت اسلامی باید ابتدا و بیش از هر چیز، با هم جهت پویشی جهانی و یکپارچه، متحد شده است و تلاش های صهیونیستی را جهت مخفی نگاه داشتن برنامه ها و کارها مجرمانه ارزش خنثی کنیم. همه ما باید با هر گونه تلاشی که توجه جمعی ما را از هدفی مهم که ما را در شرکت همکاری اسلامی گرد هم آورده دور می کند، مقابله کنیم.

کشورهای اسلامی، فریب ژست‌های توخالی صهیونیست‌ها را نخورند / ظریف

ما نباید به هیچ چیز و هیچ کس اجازه دهیم تا آرزوی بزرگ مهم این شرکت را که ارتقاء وحدت امت اسلامی، مقابله با توسعه طلبی و اشغالگری صهیونیستی و حمایت از تاسیس دولت مستقل و پایدار فلسطینی به پایتختی قدس شریف هست، منحرف کند. ما نبایستی به صهیونیست ها اجازه دهیم تا جهت ما دستور کار تعیین کنند یا پرسشها جدیدی خلق کنند و در نتیجه آن، از جنایاتی که علیه همه ما مرتکب شده است اند، مصونیت یابند. کشورهای اسلامی نباید با ژست های توخالی و سراب غیرواقعی وعده و وعیدهای آنها گمراه شوند.

ضروری است تا ما با یک صدا با جامعه بین المللی به خاص شورای امنیت ملل متحد سخن بگوییم و از آنها بخواهیم تا به فرهنگ بی کیفری جهت رژیم اسرائیل آخر داده و این رژیم را مجبور کند تا برنامه ها و جنایاتش را متوقف کند.

محمدجواد ظریف، در خصوص اوضاع قدس و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در این منطقه اظهار کرد: ما نبایستی به صهیونیست‌ها اجازه دهیم تا جهت ما دستور کار تعیین کنند یا پرسشه

واژه های کلیدی: اسلامی | فلسطین | صهیونیستی | رژیم صهیونیستی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog